Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 505 113 921
biuro@businessdp.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452298018 (dalej “Business Development Partner”).

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług pośrednictwa w procesie poszukiwania pracy m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, zawierania i wykonywania umów doradztwa w procesie rekrutacji, przeprowadzania procesu rekrutacji, przeprowadzania szkoleń, zapisania w bazie danych na poczet przyszłych rekrutacji, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłania informacji marketingowych.
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 • w celach rekrutacyjnych (na potrzeby rekrutacji związanych z prezentowanymi ofertami pracy, a także na poczet przyszłych rekrutacji – poprzez przechowanie Państwa danych jako profili kandydatów w ramach naszej bazy danych – pełna klauzula informacyjna w dziale “Klauzula informacyjna – proces rekrutacji”),
 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu, itp.),
 • w celach szkoleniowych (na potrzeby przeprowadzenia procesu szkoleniowego aż do końca jego realizacji oraz na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych – poprzez przechowanie Państwa danych jako profili kandydatów w ramach naszej bazy danych),
 • zawierania i wykonywania umów doradztwa w procesie rekrutacji
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, w procesach szkoleniowych oraz w celach komunikacyjnych jest Państwa zgoda, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych.

Jednocześnie, informujemy, że prowadzimy szereg rekrutacji na stanowiska podobne do tego, na które Państwo składają swoje aplikacje. Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału także w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska, możecie Państwo zadecydować, aby w celu usprawnienia naszych usług pośrednictwa, zachować Państwa dane w naszej bazie danych celem ich przetwarzania w ramach przyszłych rekrutacji. W tym celu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów doradztwa w procesie rekrutacji zawieranych z przedsiębiorcami poszukującymi kandydatów do współpracy oraz w ramach komunikacji nawiązanej przed zawarciem takiej umowy jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. W tym zakresie Państwa zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana.

Każdorazowo podstawą przetwarzania danych osobowych w celach komunikacyjnych, kiedy komunikacja odbywa się poza czynnościami związanymi z zawieraniem i wykonaniem umów doradztwa w procesie rekrutacji oraz poza procesem rekrutacyjnym jest zgoda, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych.

Może się zdarzyć, że w danych okolicznościach przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie uzasadnione koniecznością ochroną Państwa interesów, albo wiązać się będzie z wypełnieniem przez administratora danych obowiązku prawnego, wówczas przetwarzanie danych w w/w celach nie będzie wymagało Państwa zgody, lecz odbywać się będzie odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), albo art. 6 ust. 1 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej podanie tych danych jest niezbędne, jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacji, w szkoleniach, czy też nawiązać z nami współpracę w zakresie doradztwa w procesie rekrutacji.
Przetwarzając dane osobowe, dokładamy starań, aby były one prawidłowo zabezpieczone i by nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”), przede wszystkim do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, do zakończenia procesu szkolenia, jak również do zakończenia świadczenia usług i czynności związanych z realizacją umów doradztwa w procesie rekrutacji albo do momentu wycofania Państwa zgody, co w szczególności dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i w celach komunikacji, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 6 lat.
Aby usunąć Państwa dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody i zaprzestać ich przetwarzania przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?

W przypadku:

 • formularza kontaktowego (podstrona Kontakt oraz Strefa Pracodawcy) – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, e-mail oraz informacji związanej z celem wysłania formularza; danymi opcjonalnymi są: numer telefonu, branża, nazwa firmy oraz numer telefonu, w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu oraz w celach związanych z nawiązaniem współpracy, według klauzul, których treści prezentujemy poniżej:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w wypełnionym powyżej formularzu przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała w celu kontaktu ze mną (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
  oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w wypełnionym powyżej formularzu przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała w celu kontaktu ze mną oraz w celu przygotowania oferty współpracy w ramach umowy doradztwa w procesie rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • formularza kontaktowego znajdującego się na dole podstron – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu (do wyboru jedno z nich) oraz informacji, czy szukają Państwo pracy, czy są Państwo pracodawcą, w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu, według klauzuli, której treść prezentujemy poniżej:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w wypełnionym powyżej formularzu przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała w celu kontaktu ze mną (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie Strefa Pracownika – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz dołączenie swojego pliku CV (dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb); danymi opcjonalnymi są: branża oraz dodatkowe pliki związane z CV (dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb); w tym wypadku prosimy także o dopisane w CV niezbędnej klauzuli, które treść prezentujemy poniżej:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie danej/konkretnej oferty pracy – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz dołączenie swojego pliku CV (dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb); danymi opcjonalnymi są: województwo, obecne stanowisko pracy oraz dodatkowe pliki związane z CV (dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb); w tym wypadku prosimy także o dopisane w CV niezbędnej klauzuli, które treść prezentujemy poniżej:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).”
 • formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie Szkolenia – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz dołączenie swojego pliku CV (dozwolone pliki: dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb); danymi opcjonalnymi są: województwo, obecne stanowisko pracy oraz dodatkowe pliki związane z CV (dozwolone pliki: pdf, docs, docx, doc, png, ods / max. rozmiar: 8mb).

Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz w systemach analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Wiadomo, że po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy posiadać Państwa adres mailowy, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

Kierując do nas wiadomość bezpośrednio na adres poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie w treści maila krótkiego oświadczenia, iż wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych wraz z e-mailem w celach kontaktowych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.

Państwa dane przekazujemy zatem:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • uczestnikom w procesach rekrutacji;
 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • firmom rekrutującym na dane stanowisko, pośrednikom pracy, współpracującym z nami headhunterom,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Zawsze odbywa się to na podstawie odpowiedniej umowy, a podmioty, którym powierzamy Państwa dane, chronią je w prawidłowy sposób.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • firmom rekrutującym na dane stanowisko, pośrednikom pracy, współpracującym z nami headhunterom,
 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności profilowania.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Business Development Dorota Lebek – Domogała Partner Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednocześnie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Business Development Partner w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z wyrażoną dobrowolnie przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Dane osobowe mogą być ujawnione partnerom biznesowym, pracownikom lub współpracownikom Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pani/Pana dane osobowe w wyżej opisanym celu będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w poszczególnym celu (dotyczy każdego przypadku).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Klauzula informacyjna – procesy szkoleniowe:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Business Development Partner w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wyrażoną dobrowolnie przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Dane osobowe mogą być ujawnione partnerom biznesowym, pracownikom lub współpracownikom Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pani/Pana dane osobowe w wyżej opisanym celu będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w poszczególnym celu (dotyczy każdego przypadku).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie szkoleniowym.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia szkolenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Zawsze mogą Państwo napisać na adres: Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452298018 lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@businessdp.pl lub zadzwonić pod numer +48 505 113 921.

Zainteresowany?
Zostaw kontakt
do siebie!