Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 505 113 921
biuro@businessdp.pl

Jesteś dyrektorem? Chcesz zmienić pracę?

 • Posted by: @dmin

Sekrety Rekrutacji na Stanowiska Dyrektorskie: Etapy, Metody Selekcji i Kryteria Sukcesu

Rekrutacja na stanowiska dyrektorskie stanowi kluczowy moment dla każdej organizacji. Wybór właściwego kandydata na tę pozycję może mieć długofalowe konsekwencje dla rozwoju firmy. Proces ten obejmuje wiele etapów, różnorodne metody selekcji oraz wyjątkowe kryteria sukcesu.

Etapy Rekrutacji na Stanowiska Dyrektorskie:

 1. Określenie Potrzeb Organizacji: Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeb organizacji w kontekście kwalifikacji, doświadczenia i cech przywódczych, które powinien posiadać nowy dyrektor.
 2. Ogłoszenie Stanowiska: Po określeniu wymagań, organizacja ogłasza stanowisko, zazwyczaj wykorzystując różne kanały, takie jak portale rekrutacyjne, media społecznościowe, oraz sieci zawodowe.
 3. Przesiewanie Kandydatów: W tym etapie komisja rekrutacyjna analizuje aplikacje, CV i listy motywacyjne kandydatów, wybierając tych, którzy spełniają określone kryteria.
 4. Wywiady Kwalifikacyjne: Kandydaci, którzy przeszli pierwszy etap, są zapraszani na wywiady kwalifikacyjne. Często obejmują one kilka rund rozmów z różnymi członkami komisji rekrutacyjnej.
 5. Assessment Center: W niektórych przypadkach organizacje korzystają z assessment center, aby ocenić umiejętności przywódcze i potencjał kandydatów poprzez różnorodne symulacje i zadania grupowe.
 6. Referencje i Badanie Tła: W celu potwierdzenia informacji podanych przez kandydatów, przeprowadza się weryfikację referencji oraz badanie tła zawodowego.
 7. Ostateczna Decyzja: Na podstawie wszystkich zebranych informacji komisja rekrutacyjna dokonuje ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko dyrektorskie.

Metody Selekcji:

 1. Wywiady Strukturalne: Standardowa metoda polegająca na zadawaniu kandydatowi określonych pytań, aby ocenić jego umiejętności, doświadczenie i osobowość.
 2. Assessment Center: Symulacje, gry i zadania grupowe służące do oceny umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i rozwiązywania problemów.
 3. Testy Psychometryczne: Testy osobowości, zdolności kognitywnych i inne narzędzia psychometryczne pomagające w identyfikacji cech kandydata oraz ocenie jego dopasowania do roli dyrektora.
 4. Badania Case Study: Zadania polegające na rozwiązaniu konkretnego przypadku biznesowego lub sytuacji, które mogą pojawić się w pracy dyrektora.
 5. Wywiady Zawodowe: Rozmowy z byłymi pracodawcami lub osobami, które miały okazję współpracować z kandydatem, mające na celu potwierdzenie jego umiejętności i osiągnięć.

Kryteria Sukcesu:

 1. Doświadczenie i Umiejętności: Kandydat powinien posiadać odpowiednie doświadczenie zarządcze oraz umiejętności przywódcze niezbędne do skutecznego kierowania organizacją.
 2. Kultura Organizacyjna: Sukces na stanowisku dyrektorskim często zależy od dopasowania kandydata do kultury i wartości organizacji.
 3. Wizja i Innowacyjność: Wskazane jest, aby nowy dyrektor miał wyraźną wizję rozwoju firmy oraz zdolność do generowania innowacyjnych pomysłów.
 4. Komunikacja i Relacje: Umiejętność budowania relacji, zarówno z zespołem jak i interesariuszami zewnętrznymi, jest kluczowym kryterium sukcesu.
 5. Sukcesy w Przeszłości: Analiza osiągnięć i sukcesów kandydata w poprzednich rolach kierowniczych może być ważnym wskaźnikiem potencjalnego sukcesu na stanowisku dyrektorskim.

Rekrutacja na stanowiska dyrektorskie to proces kompleksowy, który wymaga starannego planowania, wykorzystania różnorodnych metod selekcji oraz uwzględnienia szczególnych kryteriów sukcesu. Wybór właściwego kandydata może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu organizacji na długą metę.

Author: @dmin

Zainteresowany?
Zostaw kontakt
do siebie!